ספיראלות אנרגטיות

ספיראלה בגינה.jpg
הספיראלה הינה אחת הצורות העיקריות המרכיבות את היקום.
זוהי צורה גיאומטרית המרכזת אנרגיה בתנועה שלה.
לצבעי הספיראלה יש השפעה מיטיבה ואף מרפאה על האנשים ועל הסביבה.
אני ממליצה לתלות את הספיראלה בגינה, בחדר העבודה, מעל מיטות הילדים ובכל מקום אליו אתם רוצים להזרים אנרגיה טובה.
בחרו בצבעים המדברים אליכם, הגורמים לכם רוגע ושמחה.

טיפ שלי כמטפלת אנרגטית -
כשיש לכם אתגר רפואי כלשהו, ציירו ספיראלה על האיבר.
הכניסו לבית חפצים עם צורות של ספיראלה.
אפשר להטמיע אנרגיה באנשים, בצמחים, בבעלי חיים, על ידי תנועת הספיראלה בידיים. אני עושה זאת תוך כדי כיוונון לריפוי.